Sèvis entèlijans : Sòs pwason sa pi chè pase pwason gwodsèl!

22 milyon pou « Sèvis entèlijans » sou yon total 50 milyon ki ta dwe sèvi pou ranmase fatra nan Pòtoprens. Finalman, nèg nan pouvwa sa yo ap fini pa fè poul la rele ak gwo kout pwen nan figi pèp la.

Dimanch 3 septanm 2017 (nouvelpam.com).- Gen de koze w tande sou syèl ble Ayiti a, wa konnen se nan move rèv ou twouve w, e se lè w fè tout sa w konnen, ou frape tèt ou nan panno, ou penche w, ou foure zepeng nan pwent zòtèy ou, ou vi n remake se reyalilte a ki malouk konsa.

Anvan tèt kale monte sou pouvwa a pou premye fwa, yo te gen yon eslogan ki te mache anpil ki te di « Ayiti twò rich pou l pòv! ». Sa te motive anpil jenn gason ak jenn fanm pou yo ka vi n senpatize ak chèf mouvman sa e ki te ka penmèt li rive nan tèt leta a.

An verite, m kòmanse konprann kòman refleksyon sa te fè vini e kisa yo te wè lè yo te ap klèwonnen pawòl siwomyèl sa a.

Anvan sa menm, chèf lavalas la, anvan li te monte sou teren leta pou jwe match gouvène a, te gen pawòl kremòl pa li. Li pat janm bliye di ke « M pito echwe tank mwen reyisi san pèp la ».

Men, fwenk, nèg sa yo fò anpil wi nan lage lasi nan je ti pèp Desalin nan.

Koulye a, ti pèp nan plis mizè, pandanstan sa, yo menm bati gwo kay plizyè milyon e tout kòt fanmiy ak kòkòday yo ap byen mennen. Richès ak reyisit yo te wè a se pa pou Ti Jozèf ak Ti Silya.

Bidjè leta a se nan sans pa yo, se pou depans pa yo. Yo gen tout avantaj, men yo pa la pou bay sèvis. Pèp la ap bourike, bay moun veye pou yo. Epi se menm moun sa yo kap fini ak pèp la.

An verite, sòs pwason sa li twò chè. M pa p peye l!

Nicole Théodore

Publicités

About Nouvel Pam

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *