Ayiti : Opozisyon degrenngòch. Pouvwa malonnèt!

Vandredi premye septanm 2017 (nouvelpam.com).- Mesyedam ki nan politik Ayiti pa konn anyen nan sa yo rele demokrasi ak jere peyi. Se pa bagay konsa ki enterese yo. Lè se pa yo menm ki sou pouvwa, yo bay tout chout ki genyen, lage tout vèni sou moun ki ap dirije pou fè yo pase pou pi bon, osinon, pou fè lòt yo pase pou pi move moun.

Listwa dènye ane ki pase yo montre aklè pa gen youn ki gen lide ak aksyon ki chita sou yon bagay serye. Tabli demokrasi ak pouse pwogrè nan yon peyi pa fèt nan bouch ni nan chowòf. Se mete kanpe bon jan òganizasyon ak vizyon ki ka pèmèt yon ekip rive bay rezilta sou pouvwa.

Se pa sa ki janm fèt Ayiti. Pati politik yo toujou an pomango e pa gen moun ki konn ki sa yo pote nan makout yo, ni konbyen sitwayen ki siyen non yo anba yon fey enskripsyon pou yo ka manb e militan.

Pa gen okenn dirijan poitik ki mete sou pye fòmasyon anndan pati a ki ka pèmèt sitwayen yo konprann lavi demokratik la, ni nan moman ou pa nan pouvwa, ni nan moman pati pa yo a pran pouvwa.

Lè gen eleksyon, tout nèg kouri gwoupe yo kote yo santi van an ka vire a pou yo ka souze yon zo apre enstalasyon nouvo gouvènman an. Kowalisyon sa yo pa janm kenbe pou lontan, paske yo pa gen yon vizyon, ni yon plan ak pwogram e yo pa abitye travay ansanm.

Joumou pa janm donnen kalbas. Opozisyon degrenngòch sa pa ka fè lòt jan, li pral tounen yon pouvwa malonnèt ki pral chita sou fè wè ak zak maspinay.

Alatèt yo menm pwofite absans bon lalwa ak prensip pou fè e defè epi dechèpiye ti resous ki gen nan nivo leta, san konte yo sèvi ak enfliyans yo pou  gwosi pòch yo ak antouraj yo. Pandansetan, ti pèp la ki te vale yon pakèt pwomès vid ap anfonse pi plis nan lamizè.

Se konsa! Si pa gen ayen ki fèt alabaz, dirijan yo pap janm soti nan yon pati politik serye. Se yon pakèt papa toudenkou ki ap pwente brid sou kou ak diskou popilis epi ki ap trennen kèk grenn nèg k ap chache zo!

Nicole Théodore

 

 

 

 

 

 

Publicités

About Nouvel Pam

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *