UEH : Yon pwofesèz di etidyan te lage kò devan machin li kèk ane de sa!

Deklarasyon Pwofesèz nan inivèsite leta ak prive ann Ayiti, Darline Alexis.

Jedi 15 jen 2017 (nouvelpam.com).- Mwen te deside pou mwen pa te janm pale koze inivèsite sou rezo sosyo. Men mwen pral di nou kouman mwen te kite pòs pwofèse plentan nan UEH la.

Nan lanne 2007 te genyen yon kriz nan ENS, mwen te nan yon komite pou te deside sou dosye a. Yon dosye byen senp ki te pou nou louvri kèk pwogwam fòmasyon andiplis pou pemèt lòt moun ki pa t pase lekòl nòmal men ki gen bakaloreya, ki fè 4 tran inivèsite epi ki ap ensenye patisipe ladan yo. Desizyon komite a pou te pèmèt sa sou baz yon konkou pa t fè tou moun plezi. Alòs tout moun te gen pou pase konkou menmsi etidyan ENS yo t ap kapab suiv pwogwam nan kit yo te reyisi oubyen pa t reyisi konkou a. Konkou a se te reponn kèk kesyon sou yon lis liv komite a t ap chwazi an rapò ak pwofil fòmasyon an. Lis liv la te disponib twa mwa avan konkou a ak tout fotokopi yo.

Yon jou pandan nou reyini nan lokal enstitisyon an yon gwoup fèmen nou nan sal kote nou te ye an epi yo koupe kouran. Li te setè nan aswè. Lè nou reyisi sòti anba anpil manèv, tout moun ta p prese rantre lakay yo. Lè sa mwen te gen yon ti bebe 3 mwa. Mwen annik demare machinn nan yon etidyan lage kò li devan l. Erèzman li te fènwa kidonk mwen ta p woule tou dousman, pèsonn pa t blese. Mwen ekri direksyon lekòl la epi mwen voye yon lèt tou louvri bay kominote a pou eksplike sa ki te fèt la. Jiskaprezan mwen pa janm jwen yon repons.

Si etidyan an te blese, si li te mouri, menmsi se pa ta fòt mwen, se mwen ki t ap gen pou viv ak sa sou konsyans mwen. Mwen fè dètan mwen pa dòmi ap viv senaryo sa a. Epi mwen kite pòs pwofesè plentan an. Mwen toujou fè kou lekòl nòmal men mwen pa oblije nan okenn komisyon sou pwoblèm enstitisyon an ankò.

An 2007, mwen te ka oblije rantre lan kache paske yon moun ki pa t dakò ak yon posizyon mwen te genyen deside se fòm sa a batay la dwe pran. Yon moun te deside fè m tounen yon kriminèl, fè m blese li oubyen touye li san se pa t entansyon mwen.

Darline Alexis
Sekretè jeneral UNIQ (Université Quisqueya)

Publicités

About Nouvel Pam

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *