Depite Jude Jean : Tray malerèz nan estasyon anba mòn kabrit!

Maten an map vizite estasyon ki apèn etabli anba mòn kabrit la.
Chak fwa m pase devan nouvo estasyon an, sitiyasyon moun yo nan solèy la te entèpele m. Mwen te deside fè yon pase pale avèk yo.
Chofè yo ak pasaje yo plenyen paske stasyon an plase nan yon zòn ki izole, yo gen enkyetid pou sekirite yo. Epi daprè yo pa gen okenn preparasyon ki te fèt pou akeyi estasyon an.
Chofè yo esplike m tou ke otorite ki konsène yo dwe nòmalize kesyon estasyon yo. Paske gen plizyè lòt kote machin Plato Santral yo chaje. Sa koz yo menm ki te Bon Repo ke Lameri Kwadèboukè voye Anba mòn Kabrit, yo gen difikilte pou yo chaje paske pa gen anpil Pasaje ki vini nan nouvo estasyon an kote solèy la terib epi pasaje yo estime ke yo dwe pran twòp kous kamyonèt pou ale la.
Dwe gen amenajman ki fèt nan espas kote nouvo estasyon an ye a paske pasaje ak chofè yo nan yon sitiyasyon difisil. Otorite kap jere afè transpò nan peyi a dwe reglemante pozisyon estasyon yo.
Map envite kòlèg Palmantè Plato Santral yo pou pote kole nan pledwaye an favè moun Plato Santral kap monte maswife nan estasyon anba mòn Kabrit la.
Depi nouvo estasyon an,
Jude Jean
DepiteBoukan Kare

Publicités

About Nouvel Pam

One thought on “Depite Jude Jean : Tray malerèz nan estasyon anba mòn kabrit!

  1. Yon komim tankou Boukan kare ki ap fè fas ak tout kalite pwoble tankou: pwoblèm wout, tribinal de pè a , biwo ete sivil la ak DGI a ki nan yon kay mazi depi nan ane 1984, pa aksè ak dlo potab nan Boukan kare, pa gen sant lwazi, pa menm gen lekol pwofesyonèl pou jèn yo, epi se nan tripotay saa Depite Jude rete! Men Majistra Rony colin ap netwaye kwadèboukè ki sa nou menm nou konte fè pou komin pa nou an? Ann sove Boukan kare avan, apre nap vini ede kwadèboukè si yo ta bezwen le bra.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *