Daniel Loriston : Eske leta nan konplisite ak bandi san fwa ni lwa?

Lendi 5 jen 2017 (nouvelpam.com).- Pandan m ap reflechi sou valè sitwayen jenn kou granmoun, fanm kou gason, bandi san fwa ni lwa ap etèn souf yo epi mete dlo nan zye yon pakèt fanmiy, m gen 2 kesyon m poze tèt mwen :
1. Eske leta ayisyen gen volonte pou li mete sekrite nan peyi a pou chak sitwayen santi yo lib pou ale vini nan okipasyon yo, men podyab, leta paka rive fè sa malgre volontel ?
2. Oswa eske leta se konplis bandi, malfektè nan peyi a epi li kite yo fè sa yo vle, jan yo vle ?

Si repons lan se nimewo 1 an, map pwopoze leta kek bagay estratejik li ka fè :
a) jwenn yon antant ak Digicel ak Natcom pou plase gwo kamera long distans nan chak grenn antenn konpayi telefon sa yo.
b. Plase kamera sou tèt chak lanpadè ki gen nan zon metwopolitèn nan.
c. Egzije tout magazen, antrepriz prive ak mezon prive ki gen kouran 24/24 pou yo enstale kamera ki ka pran bon imaj menm nan fènwa, nan zòn estratejik biznis yo ak kay yo. Leta te ka sibvansyone kamera sa yo.
d. Leta ayisyen te ka jwenn yon antant ak peyi tankou kanada, lafrans, etazini pou yo fèl kado omwen 20 wobo polis ke nou te pwal plase nan kèk zòn estratejik ki ka detekte otomatikman yon nèg fè yon krim pou ke a kèlke kilomèt wobo sa ka repere moun sa epi gras a gps trake moun sa nan trajektwa lap fè a.
e. Wobo sa yo te ka tou gen detektè pou repere tout moun ki gen an posesyon yo yon zam ilegal.
f. Leta ta dwe deklare tout moto kap sikile nan kapital la ilegal epi egzije ke chak moto al otantifye epi aparye a yon idantite. Epi konsa chak chofè moto tap pote yon inifom ke leta bay ki gen yon nimewo ki konekte a yon sistèm.
g. Leta ta dwe fè yon kò nan lapolis la soti san inifom. Kote kò sa tap nan lari an sivil epi deplwaye sou tout zòn metwopolitèn nan.

Si w santiw konsene ak ensekirite kap ravaje peyi a, pataje mesaj sa jouskaske l rive anba zye nèg nan leta isit !

Daniel Loriston

Publicités

About Nouvel Pam

One thought on “Daniel Loriston : Eske leta nan konplisite ak bandi san fwa ni lwa?

  1. Wi, men ou pa di sak pou fèt si se kesyon #2 a ki poze asavwa “…èske leta konplis bandi, malfektè nan peyi a epi li kite yo fè sa yo vle, jan yo vle?”Pou mwen, leta non sèlman pa gen volonte rezoud pwoblèm ensekirite a, men li konplis ensekirite a paske klas moun lap sèvi yo, boujwa yo bezwen ensekirite a pou yo entimide popilasyon an e kenbe pouvwa ekonomik ak politik yo. Ensekirite se youn nan fòm yo itilize pou mentni dominasyon yo nan kenbe mas popilè yo sou tansyon an pèmanans. Gen konplisite mafya entènasyonal la nan ensekirite a tou. Yo sèvi ak li tou pou demantle tiboujwazi a, fè li kouri ale a letranje pou fui peyi a. Se kòmsi gen yon entèdiksyon pou Ayisyen rete nan peyi sa a.

    SOLISYON: SE YON REVOLISYON DEMOKRATIK POPILÈ SOU DIREKSYON PWOLETARYA SÈL KI KA WETE N NAN LANFÈ SA A!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *