4 fo anplwaye Anbasad meriken anba kòd!

Mèkredi 7 jen 2017 (nouvelpam.com).- Polis Nasyonal Dayiti (PNH), arete kat sitwayen Ayisyen nan mwa pase-a, apre yon ankèt li te mennen nan tèt kole ak Anbasad Amerikèn. Ankèt la te rive fè dekouvri yon rezo malfektè ki tap twonpé plis pase yon douzèn fanmi ayisyen k ap chèche viza pou yo al viv nan peyi Etazini. Kat (4) malfektè yo anba siveyans Polis Nasyonal Dayiti.

Nan fwòd la, malfektè yo pran pòz kòm kwa yo se anplwaye Anbasad Amerikèn. Yo kontakte aplikan pou viza imigran yo an Ayiti ak kèk manm nan fanmi yo ki nan peyi Etazini. Pandan konvèsasyon yo, raketè yo te deklare ke tout aplikan dwe peye yon pakèt lajan ameriken kòm frè pou tès ADN, egzamen medikal ak lòt pwosesis.

Malfektè yo te mande pou fanmi aplikan yo peye frè yo – ki te plis pase plizyè milye dola- nan Western Union oswa ak lòt mwayen transfè dirèk sou entènèt. Kou fanmi yo te transfere lajan-an, raketè yo te kraze rak epi koupe tout kontak ak moun yo.

Pou rive fè arestasyon sa yo, PNH te travay pandan plizyè mwa ak enfòmasyon li te resevwa nan Anbasad Amerikèn. Arestasyon sa yo se yon siksè pou PNH la kap travay pou sitwayen ayisyen yo. Anbasad Amerikèn felisite PNH pou akonplisman sa-a.

Anbasad Amerikèn trè fyè de wòl li nan kenbe yon pwosesis imigrasyon legal, kap fèt nan lòd pou sitwayen ayisyen ki vle al jwenn fanmi yo Ozetazini, etabli rezidans legal yo lòtbò-a konsa yap ranfòse lyen yo ki deja solid ant de peyi yo. Nou regrèt anpil ke raketè ak malfektè ap pran avantaj sou enterè ki gen nan imigrasyon pou vòlè sitwayen ayisyen kap travay di ansam ak fanmi yo, lè fini, li posib ke konsa yo mete an danje tout posiblite moun sa yo ta genyen pou vwayaje legalman Ozetazini pou jwenn rezidans legal. Etazini pran fwod trè oserye kidonk yo pral kontinye travay ak PNH pou kouri dèyè moun kap eseye detwi oswa frajilize entegrite sistèm imigrasyon-an epi fè moun sa yo jwenn jijman yo merite.

Anbasad Amerikèn ap fè tout aplikan pou viza ak fanmi yo sonje: nou pa dwe janm peye frè viza nan Western Union oswa pa lòt sèvis transfè sou entènèt. Pa janm reponn a mesaj, ki swadizan de anbasad la si nou resevwa yo sou WhatsApp, Facebook oswa lòt pwogram tchat sou entènèt. Moun ki enterese ka toujou jwenn bonjan enstriksyon sou pwosesis aplikasyon pou viza sou sit entènèt Anbasad la nan http://ustraveldocs.com/ht. Aplikan ki gen kesyon ka rele nan: + 509-2812-2929 pou Ayiti, + 1-703-544-7842 pou Etazini, oswa voye yon imèl nan support-Haiti@ustraveldocs.com pou mande enfòmasyon.

Anbasad Etazini ap toujou travay san rete pou kwape fwòd nan zafè viza. Pou ou bay enfòmasyon oswa pote plent sou rakèt viza oubyen lòt ka fwòd, tanpri, ekri seksyon konsilè-a nan adrès biwo ki fè prevansyon fwòd nan: papfraud@state.gov.

Publicités

About Nouvel Pam

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *